lørdag 24. mars 2012

25. mars Maria Budskapsdag

Maria budskapsdag, også kjent som Marimesse,Maria bebudelse og Herrens bebudelse, Latin: Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis, har tradisjonelt vært en viktig merkedag i kirkeåret. Den markerer hendelsen som er omtalt i Evangeliet etter Lukas, 1. kapittel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel kom til Jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, som er ni måneder før Jul og således markerer Jesu unnfangelse, jevnfør det gamle navnet Conceptio Christi.

MARIA BUDSKAPSDAG
På søndag,- i dag

Luk. 1, 26 – 38.
Men i den sjette måned ble engelen Gabriel
... sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,
til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus,
og jomfruens navn var Maria
.
Og engelen kom inn til henne og sa:
Vær hilset, du benådede! Herren er med deg;
du velsignede blant kvinner!

Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans tale,
og tenkte på hva dette skulle være for hilsen.
Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria!
For du har funnet nåde hos Gud; og se,
du skal unnfange og føde en sønn,
og du skal kalle ham Jesus.

Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn;
og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,
og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig,
og det skal ikke være ende på hans kongerike.

Men Maria sa til engelen:
Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?
Og engelen svarte og sa til henne:
Den Hellige Ånd skal komme over deg,
og den Høyestes kraft skal overskygge deg;
derfor skal også det hellige som fødes av deg,
kalles Guds Sønn.

Og se Elisabet, din slektning,
har også unnfanget en sønn i sin alderdom,
og hun, som kaltes ufruktbar,
er nå i sin sjette måned.
For ingenting skal være umulig for Gud.
Men Maria sa: Se, jeg er Herrens tjenerinne;
meg skje etter ditt ord!
Og engelen skiltes fra henne.

Amen.

Slik fikk Maria budskapet
om sitt svagerskap
Josef var raus og tok
dette med fatning,
Han holdt seg i bakgrunnen
siden
Marie tok engelens budskap for sant,-
Men hadde litt frykt
I dag er det Maria Budskapsdag


TAKK !

Fint du lèste
Vis mer

tirsdag 20. mars 2012

Vårjevndøgn......

......da dag og natt er like lange over hele verden. Solen står rett over ekvator og skaper dette scenarioet. I dag feirer jeg mitt potensiale, går inn i meg selv og finner det beste.

Jeg skal feire solen og våren og gjenfødelsen i mitt indre......

fredag 9. mars 2012

9. mars

9. mars er den 68. dagen i året, den 69. i skuddår. Det er 297 dager igjen av året.
Datoen er avmerket på enkelte versjoner av primstaven med en halv sol. Været denne dagen skulle holde seg i de førti påfølgende dagene.

Gratulerer med navnedagen Sindre og Sverre, etter Kong Sverre som døde denne dagen i 1202.

Foto fra Sverresborg


Dagen er også minnedag for De førti ridderne, 40 kristne riddere som ble pint ihjel i Armenia i år 320