mandag 30. april 2012

Valborgsmesse


Valborgsnatten er en katolsk fest som feires til minne om sankt Valborg på kvelden 30. april (valborgsmesseaften) eller natt til 1. mai (valborgsdag). Kvelden og natten markeres samtidig som en tradisjonell vårfest med hedenske røtter i flere land i Nord- og Sentral-Europa; valborgsmesseaften, kvelden før natten, feires på ulikt vis blant annet med å brenne bål. Ifølge folketroen holdt heksene heksesabbat denne natten, og bålene skulle beskytte mot onde makter. Samtidig ble husene flere steder pyntet med nyutsprunget løv til 1. mai som en feiring av fruktbarhet og markens grøde.
Navnet skriver seg fra den angelsaksiske helgenen Sankt Valborg (Walpurga, ca 710–779). Hun var abbedisse i klosteret i Heidenheim i Schwaben i Tyskland. Den katolske helgenfeiringen av henne ble imidlertid knyttet til allerede etablerte, hedenske vår- og fruktbarhetsriter fra eldre tid.


I Tyskland og delvis i Norden brente man bål på Valborgsmesseaften, og på 1. mai pyntet man husene med nyutsprunget løv. I Sverige feires ennå Valborgsmesseaften.